ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

Kontakty

Vedenie spoločnosti:

Ing. Ján Strapec, konateľ a riaditeľ spoločnosti

tel.: + 421 2 5920 7023
fax.: + 421 2 5920 7021
e-mail: strapec@spedservis.sk

Recepcia:

Asistent riaditeľa

tel.: + 421 2 5920 7011
fax: + 421 2 5920 7025
e-mail: spedservis@spedservis.sk

Cestná preprava:

p. Slavomíra Marčíková

tel.: + 421 2 5920 7024
fax.: + 421 2 5920 7021
e-mail: marcikova@spedservis.sk

Železničná preprava:

Ing. Miroslav Marčík, vedúci odd.

tel.: + 421 2 5920 7012
fax.: + 421 2 5920 7021
e-mail: marcik@spedservis.sk

p. Ľudmila Kurčíková, referent odd.

tel.: + 421 2 5920 7020
fax.: + 421 2 5920 7021
e-mail: kurcikova@spedservis.sk

Námorná preprava:

p. Zoltán Görözdy, vedúci odd.

tel.: + 421 2 5920 7014
fax.: + 421 2 5920 7021
e-mail: gorozdy@spedservis.sk

p.Peter Šanta, referent odd.

tel.: +421 2 5920 7015
fax: +421 2 5920 7021
e-mail: jrsanta@spedservis.sk

Oddelenie ekonomicko-účtovné:

p. Zuzana Horváthová, vedúci odd.

tel.: + 421 2 5920 7018
fax.: + 421 2 5920 7021
e-mail: horvathova@spedservis.sk

p. Janka Kastlová, referent odd.

tel.: + 421 2 5920 7019
fax.: + 421 2 5920 7021
e-mail: kastlova@spedservis.sk