ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

Contacts

Company’s Headquater:

Mr. Ján Strapec, Executive director of the company

tel.: + 421 2 5920 7023
e-mail: strapec@spedservis.sk

Reception:

Assistant of the manager

tel.: + 421 2 5920 7011
e-mail: spedservis@spedservis.sk

Road transport:

Mrs. Slavomíra Marčíková – LCL&FCL road/sea/airtransport pricing

tel.: + 421 2 5920 7024
e-mail.: marcikova@spedservis.sk

Railway transport:

Mr. Miroslav Marčík, Head of department

tel.: + 421 2 5920 7012
e-mail.: marcik@spedservis.sk

p. Eva Prekstová

tel.: + 421 2 5920 7020
e-mail.: prekstova@spedservis.sk

Sea Transport:

Mr. Ján Udič

tel.: + 421 2 5920 7014
e-mail: udic@spedservis.sk

 

Mrs. Jana Jonatová

tel.: +421 2 5920 7015
e-mail: jonatova@spedservis.sk

Financial department:

Mrs. Zuzana Horváthová, Head of department

tel.: + 421 2 5920 7018
e-mail: horvathova@spedservis.sk
e-mail: efaktury@spedservis.sk

Mrs. Dana Poncová

tel.: + 421 2 5920 7019
e-mail: poncova@spedservis.sk