ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

Fakturačné údaje

Sídlo firmy a fakturačná adresa

ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.
Sídlo: Pri Suchom mlyne 21, 811 04 Bratislava
Korešpodenčná adresa: Pri Suchom mlyne 21, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Zápis v OR SR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6771/B

Fakturačné údaje

IČO: 31369839
DIČ: 2020314076
DIČ DPH: SK 2020314076

Kontakt

Oddelenie ekonomicko-účtovné:

p. Zuzana Horváthová, vedúci odd.

tel.: + 421 2 5920 7018
e-mail: horvathova@spedservis.sk
e-mail: efaktury@spedservis.sk

p. Dana Poncová, referent odd.

tel.: + 421 2 5920 7019
e-mail: poncova@spedservis.sk