ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

Ostatné služby

img_16

  • letecká preprava tovaru

  • priamy a nepriamy preklad tovaru

  • skladovacie služby (skladovanie, prebaľovanie, etiketovanie a distribúcia tovaru)

  • poistenie tovaru

  • colné a deklaračné služby

  • bezplatné cenové ponuky

  • komplexné poradenstvo v oblasti zasielateľstva

  • iné služby podľa požiadaviek zákazníka