ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

Námorná a riečna preprava

img_16
  • námorná aj pozemná kontajnerová preprava FCL (celokontajnerová) ako aj LCL (zberná, kusová) tak v exporte ako aj v importe v rámci celého sveta

  • prepravy a dodávky „z prístavu do prístavu“ a” z domu do domu”

  • konvenčné lodenia –námorná preprava voľne loženého tovaru v rámci svetových prístavov

  • riečna preprava v rámci kanálu RMD (Rhein, Mohan, Donau), podľa požiadaviek zákazníka

  • zabezpečenie prepráv v „špeciálnych“ typoch kontajnerov ako sú napríklad Tank kontajnery, Reefer kontajnery, Open TOP kontajnery, 45` kontajnery a iné

  • zabezpečenie kontajnerovej prepravy nebezpečných zásielok v zmysle podmienok IMO

  • kombinovaná preprava kontajnerov (preprava z/do prístavu určenia kombináciou železničnej, alebo cestnej prepravy)

  • ostatné doplnkové služby s tým súvisiace