ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

Cestná preprava

cestna_small
  • zabezpečujeme prepravu celovozových zásielok tovaru podľa želania zákazníka plachtovými vozidlami, silocisternami, autocisternami, chladiarenskými a izotermickými vozidlami

  • preprava kusových zásielok tovaru malotonážnymi vozidlami, dokládky a zberná služba

  • preprava nebezpečného tovaru na základe dohovoru ADR (okrem tried 1a7)

  • preprava špeciálnych nadrozmerných nákladov

  • prepravu tovarov zabezpečujeme v rámci celej Európy ako aj z a do krajín bývalej SNŠ

  • sme registrovaní užívatelia databáz RAAL(2U2) a trans.EU(335907)