ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

Kontakty

Vedenie spoločnosti:

Ing. Ján Strapec, konateľ a riaditeľ spoločnosti

tel.: + 421 2 5920 7023
e-mail.: strapec@spedservis.sk

Recepcia:

Asistent riaditeľa

tel.: + 421 2 5920 7011
e-mail: spedservis@spedservis.sk

Cestná preprava:

p. Slavomíra Marčíková – ceny pre cestnú/námornú/leteckú LCL&FCL prepravu

tel.: + 421 2 5920 7024
e-mail.: marcikova@spedservis.sk

Železničná preprava:

Ing. Miroslav Marčík, vedúci odd.

tel.: + 421 2 5920 7012
e-mail.: marcik@spedservis.sk

p. Eva Prekstová

tel.: + 421 2 5920 7020
e-mail.: prekstova@spedservis.sk

Námorná preprava:

p. Ing. Ján Udič

tel.: + 421 2 5920 7014
e-mail.: udic@spedservis.sk

 

p. Dana Jonatová

tel.: +421 2 5920 7015
e-mail: jonatova@spedservis.sk

Oddelenie ekonomicko-účtovné:

p. Zuzana Horváthová, vedúci odd.

tel.: + 421 2 5920 7018
e-mail: horvathova@spedservis.sk
e-mail: efaktury@spedservis.sk

p. Dana Poncová

tel.: + 421 2 5920 7019
e-mail.: poncova@spedservis.sk