ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

Železničná preprava

img_21
 • zabezpečenie železničnej prepravy v rámci Európy v ucelených vlakoch, skupinách vozňov a v jednotlivých vozňoch a to na základe riadne uzatvorených zmlúv s národnými a privátnymi dopravcami

 • preprava z/do bývalých štátov SNŠ s prekládkou tovaru v pohraničnej priechodovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou a PPS Čop

 • preprava koľajových vozidiel na vlastných kolesách s možnosťou previazania podvozkov a následná preprava po širokom rozchode do/z bývalých štátov SNŠ

 • preprava nebezpečného tovaru po železnici (RID)

 • preprava kontajnerových zásielok po železnici do bývalých štátov SNŠ

 • zabezpečenie prenájmu železničných vozňov vrátane vozňov pre špeciálne účely, podľa katalógu železničných vozňov

 • bezplatné poskytovanie kalkulácií železničného prepravného na ŽSR, ČD i cudzích železniciach na základe princípu výhodnosti a najnižších nákladov

 • logistika a poradenstvo na báze platných železničných predpisov, sledovanie pohybu zásielok po železnici podľa želania zákazníka

 • preprava cez prístavy Bratislava, Komárno a európske prístavy (prekládka vagón/loď, kamión/loď a opačne) s možnosťou uskladnenia tovaru

 • s týmto typom prepravy máme bohaté skúsenosti, realizovali sme  a realizujeme prepravu cez Európske prístavy nielen v rámci EÚ, v rámci servisu je náš kompetentný pracovník prítomní pri nakládke/vykládke/prekládke, aby osobne dozrel na bezproblémový priebeh, a zákazník sa tak vyhol akýmkoľvek problémom, ktoré by mohli vzniknúť

 • ostatné doplnkové služby s tým súvisiace