ŠPEDSERVIS, s.r.o. , Pri Suchom mlyne 21, SK-811 04 Bratislava

Tel: +421 2 5920 7011

OBHÁJILI SME PEČAŤ BONITY AJ PRE ROK 2014

Slovenský bonitný podnik aj v tomto roku!

Z celkového počtu 224 000 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,2% podnikov. Sme hrdí, že aj spoločnosť ŠPEDSERVIS, spol. s r.o. vlastní pečať Bonity 2014 a patrí tak medzi dôveryhodné Slovenské bonitné podniky. Informácie si môžete kedykoľvek overiť na web stránke SIMS po zadaní identifikačného čisla IČO našej spoločnosti (http://www.sims.sk/slovenske-bonitne-podniky/) alebo v prílohe TREND ŠPECIAL, č. 45 dňa 5.11.2015.

pecat-bonity-ekovysledky-2014

Hodnotiaci model zameraný na bonitu komerčných subjektov, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky vyvinuli Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

SiMS

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Na rozdiel od globálnych bonitných hodnotení umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky relatívneho kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku, zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov, a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu. (Zdroj: www.sims.sk)

sped2015-riecnadop sped2015-zeldop

Príloha TREND ŠPECIAL, c.45 z 05.11.2015

Comments are closed.